Pakārt pie sienas

Take joslu karte un pievienojiet to pie sienas, izmantojot pogas vai uzlīmes

Jūs esat apmeklējis interesantu valsti

Dzēst aizsargājošo slāni apmeklētās valsts - un jūsu karte būs multi-krāsainu

Plāno savu ceļojumu New

Varat iztēloties jaunus ceļojumu maršrutus, izmantojot neizdzēšamo marķieri. Tas ir ātri, viegli un droši izmantot...